Cauti un expert contabil? Solicita consultanta

0744 302823

021 3403366


Registre contabile obligatorii

Registrul unic de control

Orice firma inregistrata la Oficiul Registrului Comertului, indiferent de obiectul de activitate si in functie de modul de constituire, este obligata conform legii sa tina anumite registre. Registrele obligatorii, care trebuie tinute de catre societati sunt:

Registrul unic de control este obligatoriu pentru societatile inregistrate la Oficiul Registrului Comertului, conform Legii nr. 252/2003, atat pentru sediul socialcat si pentru fiecare sediu secundar. In termen de 30 de zile de la inregistrarea la Registrul Comertului, firmele trebuie sa isi achizitioneze Registrul unic de control de la ANAF contra-cost.
In acest registru se tine evidenta tuturor controalelor efectuate asupra societatii de catre organele de control in domeniile: sanitar, protectia consumatorului, financiar-fiscal, protectia muncii, fitosanitar precum si alte organe abilitate.

Registrul de evidenta fiscala

Este obligatoriu numai pentru unitatile platitoare de impozit pe profit 16%, nu este obligatoriu pentru microintreprinderi, care sunt platitoare de impozit pe venit de 3%

Este nevoie de un singur registru de evidenta fiscala la sediul firmei. Acesta trebuie completat pe baza balantei de verificare, explicandu-se modul de calcul al impozitului pe profit.
Termenul de completare coincide cu declararea impozitului pe profit de catre operatorii economici.

Registrul general de evidenta a salariatilor (REGES-Revisal)

Se completeaza de catre societatile care au angajati conform cu HG 500/2011

Primul contract de munca se depune la I.T.M. cand angajatorul primeste user name si parola, apoi acesta se va completa si transmite electronic.

Registre obligatorii pentru societatile pe actiuni

Conform Legii 31/1990, societatile pe actiuni trebuie sa tina urmatoarele registre:

Registru al actionarilor
Registru al sedintelor si deliberarilor adunarilor generale
Registru al sedintei si deliberarilor consiliului de administratie
Registru al deliberarilor si constatarilor facute de cenzori
Registru al obligatiunilor

Registrul asociatilor pentru o societate SRL

Conform Legii 31/1990 societatile inregistrate ca S.R.L. trebuie sa tina registrul asociatilor
cu toate datele de identificare a acestora si partile sociale detinute

1. In registrul asociatilor se vor inscrie, dupa caz, numele si prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecarui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul partilor sociale sau orice alta modificare privitoare la acestea.
2. Administratorii raspund personal si solidar pentru orice dauna pricinuita prin nerespectarea prevederilor de la alin. (1).
3.Registrul poate fi cercetat de asociati si creditori.

Registrul inventar

Conform cu OMFP 3512/2008 acesta este un document contabil obligatoriu si se intocmeste cel putin o data pe an

Se completeaza pe baza inventarierii faptice a fiecarui element de activ si de pasiv. Se intocmeste si cu ocazia incetarii activitatii societatii: divizare, fuziune, insolventa cat si alte situatii prevazute de lege. Trebuie numerotat, snuruit si parafat si inregistrat in evidenta societatii. Poate fi cumparat de la orice librarie.

Registru jurnal

Conform legii contabilitatii 82/1991 este un document contabil obligatoriu si trebuie intocmit in asa fel incat in orice moment sa fie posibila identificarea si controlul operatiunilor contabile

Societatea comerciala are voie sa tina registrul jurnal atat prin registru, foi volante sau listat din programul informatic. Datele se inregistreaza cronologic si sistematic in ordinea modificarii elementelor de activ si de pasiv. Se pastreaza in cadrul unitatii timp de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar pentru care a fost intocmit. In acest registru se completeaza doar rulajele, registrul detaliat se listeaza si este arhivat la dosarul fiecarei luni. Poate fi cumparat de la orice librarie;

Registru cartea mare

Registru contabil obligatoriu in care se inregistreaza lunar cronologic si sistematic, prin regruparea conturilor, miscarea tuturor elementelor de activ si pasiv

Acesta sta la baza intocmirii balantei de verificare. El este un document de sinteza si sistematizare, contine simbolurile conturilor debitoare si creditoare corespondente. Se listeaza si se arhiveaza la dosarul fiecarei luni, nu trebuie cumparat.

Doresti consiliere financiara pentru firma ta?

Te rugam sa trimiti solicitarea ta